Nederland leert door! Carrière Coaching

Door de Corona situatie is het meer dan ooit nodig dat we wendbaar zijn om ons goed aan te kunnen passen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie.

Ben jij ook geconfronteerd met nieuwe ‘uitdagingen’? Waar ligt jouw toekomst? Ligt deze binnen je huidige vakgebied of heb je ambities om iets anders te gaan doen? Neem het heft in eigen hand en bepaal waar jij het best tot je recht komt en waar je optimaal werkplezier kunt behalen.

Je moet het zelf doen maar je hoeft het nooit alleen te doen. Wij faciliteren je graag.

Ons programma naar (werk)geluk bevat vier modules. Deze zijn flexibel aan te passen naar jouw wensen, omdat iedereen nou eenmaal zijn eigen unieke situatie heeft.

Het programma is zowel live (comfortabel volgens RIVM richtlijnen) als online te volgen.

 • Module I: Waar sta ik? – Intakegesprek
  Het doel van deze module is om de huidige situatie in kaart te brengen en te analyseren, zowel externe als interne factoren, en het doel van het traject concreet te bepalen.
 • Module II: Wie ben ik? – persoonlijk drijfveren profiel
  Wat is belangrijk voor jou: wat is logisch gedrag voor jou en wat geeft je de meeste energie? In deze module verkrijg je door het invullen van een vragenlijst jouw persoonlijk Inperspective drijfverenprofiel (gebaseerd op de drijfverentheorie van prof. Graves). Daarnaast krijg je inzicht in jouw eigen kernwaarden; wat is het belangrijkste in jouw werkomgeving? Met deze inzichten komt jouw ideale werkomgeving helder in beeld.
 • Module III: Wat kan ik?
  Op basis van succesvolle ervaringen uit het verleden onderzoeken we jouw specifieke talenten. Centraal in deze module staat het onderzoek naar jouw kwaliteiten en vaardigheden. Waar liggen de sterke en zwakke punten. Waarin excelleer jij?
 • Module IV: Wat wil en doe ik? – Carrière-ankers
  Regie over je leven: waar ga je actie op ondernemen, wat wil je gaan doen? Het is belangrijk om de verwachtingen voor de toekomst duidelijk te omschrijven om vervolgens gericht aan de slag te kunnen. Dit wordt vertaald naar een persoonlijk actieplan.

Tijdens het traject kan persoonlijke coaching worden toegepast daar waar sprake is van persoonlijke belemmeringen. De specifieke aandachtsgebieden bij persoonlijke coaching kunnen zijn:

 • Balans werk-prive / overbelasting
 • Herbezinning na of tijdens ziekte-periode, overspannenheid,
 • RSI of burnout.
 • Hoe krijg ik meer (werk)plezier in mijn leven
 • Samenwerking verbeteren
 • Afrekenen persoonlijke blokkades
 • Positief zelfbeeld ontwikkelen
 • Ongewenste gedragspatronen omvormen
 • Communicatieve vaardigheden

Een NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)-sessie kan onderdeel uitmaken van het coachtraject indien er sprake is van persoonlijke belemmeringen. Ook zetten we graag de bril op van waarderend onderzoeken (Appreciative Inquiry) en systemisch transitie management.

Het uitgangspunt wat wij hanteren is dat de oplossingen altijd al aanwezig zijn in het individu en dus binnen handbereik liggen. De wijze van coachen die gehanteerd wordt, is er op gericht om de oplossingen te ontsluiten, ze helder en inzichtelijk te krijgen en in praktijk te brengen. Het resultaat van deze werkwijze is dat de antwoorden altijd uit de persoon zelf komen en dus ook volledig aansluiten bij de eigen persoonlijkheid.

Voor de persoonlijke coachsessies geldt over het algemeen een gesprekstijd van twee uur. Gemiddeld beslaat het traject zes sessies.