Nederland leert door! Carrière Coaching

Door de Corona situatie is het meer dan ooit nodig dat we wendbaar zijn om ons goed aan te kunnen passen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie.

Ben jij ook geconfronteerd met nieuwe ‘uitdagingen’? Waar ligt jouw toekomst? Ligt deze binnen je huidige vakgebied of heb je ambities om iets anders te gaan doen? Of moet je…? Neem het heft in eigen hand en bepaal waar jij het best tot je recht komt en waar je optimaal werkplezier kunt behalen.

Je moet het zelf doen maar je hoeft het niet alleen te doen. Wij faciliteren je graag.

Ons programma naar jouw optimale werkomgeving bevat drie modules. Deze zijn flexibel aan te passen naar jouw wensen, omdat iedereen nou eenmaal zijn eigen unieke situatie heeft.

Het programma is zowel live (comfortabel volgens RIVM richtlijnen) als online te volgen.

 1. Module: Waar sta ik en wie ben ik?
  Het doel van deze module is om, zoveel als nodig, je huidige situatie in kaart te brengen en te analyseren, zowel externe als interne factoren, en het doel van het traject concreet te bepalen.
  Daarnaast wordt je je (nog meer) bewust van jouw eigen voorkeuren: wat is jouw gedragsstijl en wat geeft je de meeste energie?
  Door het invullen van een vragenlijst krijg je jouw persoonlijk Inperspective Drijfverenprofiel (gebaseerd op de drijfverentheorie van prof. Graves). Daarnaast krijg je inzicht in jouw eigen kernwaarden; wat is het belangrijkste in jouw werkomgeving? Met deze inzichten komt jouw ideale werkomgeving helder in beeld.
 2. Module: Wat kan ik?
  Centraal in deze module staat het onderzoek naar jouw kwaliteiten en vaardigheden. Waar liggen je sterke en zwakke punten. Waarin excelleer jij?
 3. Module: Wat wil ik en wat doe ik?
  Onderzoek naar je carrière-ankers geeft inzicht in wat je het liefste wilt. En jij hebt de regie over jouw leven in handen dus waar ga je actie op ondernemen, wat ga je doen? Je hebt gaandeweg het proces duidelijke handvatten gekregen om gericht aan de slag te kunnen gaan. Zo creëer jij jouw gewenste toekomst!

Inschrijven / meer informatie opvragen

Tijdens het traject kan persoonlijke coaching worden toegepast daar waar sprake is van persoonlijke belemmeringen of waar dat om andere redenen gewenst is. De specifieke aandachtsgebieden bij persoonlijke coaching kunnen zijn:

 • Positief zelfbeeld ontwikkelen
 • Herbezinning na of tijdens ziekte-periode, overspannenheid, RSI of burn-out
 • Persoonlijke blokkades opruimen
 • Communicatieve vaardigheden ontwikkelen
 • Balans werk-privé / overbelasting aanpakken
 • Samenwerking verbeteren
 • etc.

Het uitgangspunt wat wij hanteren, is dat de oplossingen altijd al bij de persoon aanwezig zijn en dus binnen handbereik liggen. De wijze van coachen die gehanteerd wordt, is er op gericht om de oplossingen te ontsluiten, ze helder en inzichtelijk te krijgen en in praktijk te brengen. Het resultaat van deze werkwijze is dat de antwoorden altijd uit de persoon zelf komen en dus ook volledig aansluiten bij de eigen persoonlijkheid.

Een persoonlijke coachsessies duurt twee uur. Het aantal sessies hangt af van de vraag en de situatie. Gemiddeld beslaat een traject zes sessies.

Inschrijven / meer informatie opvragen