ANDERS LEREN EN ONTWIKKELEN; APPELTJE-EITJE!

Ben jij een ondernemende coach, trainer of organisatieadviseur? Dan weet jij als geen ander hoe lastig het is om organisaties in beweging te krijgen. En dat het trainen van vaardigheden alleen zelden genoeg is om écht resultaat te bereiken. 

Met behulp van de verschillende opleidingen die de Inperspective Academy jou biedt, ga je op een originele nieuwe manier naar organisatiedynamiek kijken.  Je krijgt tools in handen waarmee je positieve verandering een stuk makkelijker gaat bereiken

If you change the way you look at things, the things you look at change! Door vanuit een ander perspectief naar de werkelijkheid te kijken wordt bijvoorbeeld organisatieverandering veel makkelijker bereikt. Vanuit onze verschillende brillen helpen wij jou oordeelloos naar jezelf, teams en organisaties te kijken. Door welke bril kijk jij naar de werkelijkheid? We nodigen je van harte uit om die van ons eens te proberen!

“Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…”

AANPAK

DE INPERSPECTIVE BRILLEN

Verschillende perspectieven

Laten we elkaar vooral niet als gelijken behandelen… want we zijn allemaal anders! Beter communiceren en samenwerken doe je niet alleen door communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. Het begint bij een beter begrip van jezelf en de ander. We hebben allemaal ons eigen beeld van de werkelijkheid en gaan er vanuit dat de ander dezelfde werkelijkheid ziet. Maar dat is niet zo en dat is grond voor veel misverstanden.

De brillen

Door de brillen van Inperspective te hanteren, krijg je toegang tot andere realiteiten. Je gaat ze begrijpen ook al zie/voel je het zelf anders. Er gaat een andere wereld voor je open. Wat drijft jou en wat drijft de ander? We brengen drijfveren in kaart. Maar er is meer. De Inperspective aanpak maakt daarnaast de onzichtbare ‘onderstroom’ inzichtelijk. Bijvoorbeeld: welke patronen wil je doorbreken? Van welk ongewenst gedrag wat steeds weer terugkomt wil je af? In plaats van symptoombestrijding gaan we liever naar de bron. (we nemen feiten en gebeurtenissen waar in de bovenstroom, in de onderstroom zit ons onderbuikgevoel, emoties, de psychologische verandering).

Drijfveren bril

Deze bril geeft inzicht in kwaliteiten en drijfveren van individuen en teams vanuit een positief perspectief. Inzicht in drijfveren maakt duidelijk wat motiverend en demotiverend werkt. Hiermee wordt de samenwerking vergemakkelijkt, worden kwaliteiten beter benut en worden zaken makkelijker bespreekbaar. Door het invullen van een vragenlijst worden individuele profielen en teamprofielen in kaart gebruikt. Bij uitstek geschikt aan het begin van een coachtraject of bij teambuilding. Er ontstaat meer begrip voor elkaars sterke en minder sterke kanten en men weet verschillen beter te waarderen. Als begeleider van verandertrajecten neem je ook je eigen profiel mee in je aanpak. Inzicht in je drijfveren en daarop anticiperen maakt je nog sterker in je aanpak!

Benieuwd door welke bril jij kijkt? Doe de Inperspective scan.

Systemisch transitie management

Kijkend door onze systemische bril kunnen verrassende nieuwe inzichten in organisatie- en verandervraagstukken ontstaan. Systemisch Werk is één van de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste jaren op het gebied van training en coaching. Het is een andere manier van kijken welke praktische handvatten oplevert. Elk systeem wordt beheerst door (onzichtbare) wetmatigheden en ordeningen. Kijk je met een systemische bril dan herken je verstoringen in het systeem en krijg je zicht op de oplossingsrichting die je met een standaardaanpak niet ziet. To the point en oordeelloos!

Appreciative inquiry (waarderend onderzoeken)

Met deze bril kijken we op een andere manier naar veranderen. Het is een buitengewoon krachtig instrument om positieve verandering te genereren. Waar traditionele veranderingsinterventies zich richten op problemen en zwaktes die opgelost moeten worden, is AI een benadering die op een positieve wijze kijkt naar mensen, organisaties en situaties. Problemen worden niet ontkend, maar anders bekeken. We onderzoeken de gewenste situatie in plaats van de ongewenste. Hoe ziet de ideale situatie eruit? En hoe bereiken we die vervolgens. Een aanpak met verschillende aantrekkelijke werkvormen waardoor positieve veranderenergie ontstaat!

INPERSPECTIVE SCAN

De Inperspective Scan is een vragenlijst die bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Voor individuen en teams:
    Meting van individuele en groepsdrijfveren volgens de methode van professor Graves.
  2. Voor teams en organisaties:
    Meting van de organisatorische, systemische, situatie: hoe zit het met de balans in de organisatie? Waar zit spanning op? Welke (ongewenste) patronen kan je waarnemen?

 Scan in de praktijk

Er zijn twee mogelijkheden om de scan in te zetten. Je kunt de scan direct bij ons afnemen om deze in te zetten voor jezelf of jouw team/organisatie. Wij geven de toelichting op de profielen. Of je zet de scan zelf in na het volgen van de opleiding.

 

 

 

INPERSPECTIVE ACADEMY

De opleidingen in onze Academy helpen jou om nog effectiever te worden in jouw werk.

De nadruk ligt niet zozeer op het ontwikkelen van vaardigheden alleen. Kenmerkend van de Academy is dat deze vooral opleidingen aanbiedt die leren om diverse andere brillen te hanteren.

Concreet richten deze brillen zich, naast vaardigheden,  vooral op ontwikkeling op inzicht en bewustwordingsniveau.

WE FACILITEREN JE GRAAG

Chat openen
Heeft u een vraag?
Hallo, kunnen wij u helpen?