Appreciative Inquiry – Waarderend Onderzoeken

Waarderend Leiderschap ontwikkelen is als het trainen van een spier.

 

Met deze bril kijken we op een andere manier naar ontwikkelen. Het is een buitengewoon krachtig instrument om positieve verandering te genereren.

Waarderend Leiderschap verlegt de focus

De kern van Waarderend Leiderschap is de kunst en kunde om anderen fundamenteel anders naar de werkelijkheid te laten kijken, waardoor zaken daadwerkelijk veranderen. Het is een werkelijkheid die net zo waar is, maar die ons veel beter helpt om te zien. Het is een manier van kijken die inzicht geeft in wat werkt; in wat samenwerkingen en leren succesvol maakt.

Al doende ontstaat een feedback cultuur en een werkelijk lerende organisatie waar mensen met plezier voor willen werken.

 

Probleem of kans? 

Waar traditionele interventies zich richten op problemen en zwaktes die opgelost moeten worden, is AI een benadering die op een positieve wijze kijkt naar mensen, organisaties en situaties. Problemen worden niet ontkend, maar anders bekeken. We onderzoeken de gewenste situatie in plaats van de ongewenste. Hoe ziet de ideale situatie eruit? En hoe bereiken we die vervolgens. Een aanpak met een aantrekkelijke benadering waardoor positieve veranderenergie ontstaat!

Waarderend leiderschap

Hoe zou het voor je zijn als jij als leider deze benadering toe kunt voegen aan jouw repertoire?

Hoe zou het voor je zijn als je het plezier en het zelfvertrouwen van medewerkers zo weet te stimuleren dat zij zich optimaal in willen zetten en plezier hebben in hun werk?

Hoe zou het voor je zijn als je zelfs bij die medewerker die in jouw ogen minder functioneert nog onvermoed potentieel weet te ontdekken?

Want dat is allemaal mogelijk. Jij kan als leider bepalen waar de aandacht naar uitgaat, door de manier waarop je de gesprekken voert.

Hoe mooi is het wanneer je als leidinggevende oog hebt voor kansen en mogelijkheden, voor wat wel werkt, voor potentieel en voor progressie? Wanneer je als leidinggevende systematisch de aandacht verlegt, laat je de medewerkers schitteren en zij stralen dit op hun beurt weer af op anderen!

Een coach en deelgenoten die spiegelen en stimuleren

Waarderend Leiderschap ontwikkelen is als het trainen van een spier. Het vraagt oefening op verschillende manieren, met verschillende mensen, over een langere tijd. Als je dat doet, gaat het in je vezels zitten en kan je het uiteindelijk niet meer laten.

Wil je weten hoe dat werkt? Volg dan de training Waarderend Ontwikkelen en/of Waarderend Leiderschap.

Training Waarderend Ontwikkelen

Deze training is gericht op waarderende gespreksvoering. De functioneringsgesprekken en de ontwikkelgesprekken passeren de revue evenals beoordelingsgesprekken.

Zo gaat het meestal…

Het functioneringsgesprek zou bij uitstek een moment van inspiratie, stimulans, motivatie en ontwikkeling moeten zijn. Vooral omdat ‘leren’ een voorwaarde is om groei te bereiken. Gelukkig wil iedereen over het algemeen zaken verbeteren. Binnen organisaties is vaak sprake van een verbetercultuur. Het is alleen van oudsher een probleemgerichte verbetercultuur. Door de focus op tekorten en gebreken ontstaat negativiteit en een verdedigende houding. Begrijpelijk dat mensen moeite hebben met het ontvangen van feedback. We kijken vooral naar wat er niet goed gaat.

Maar zo kan het ook!

Dat kan anders, radicaal anders, door waarderende functioneringsgesprekken te voeren. Daarvoor is een andere mindset nodig. Het is essentieel dat de aandacht wordt verlegd naar wat er aan potentieel en progressie aanwezig is. Wat is er al wel? Wanneer was dat op z’n best? De mooiste kansen voor verbetering ontdek je als je met medewerkers hun hoogtepunten gaat onderzoeken. Je maakt hen in één klap bewust bekwaam.

Een leidinggevende die dat ervaren heeft zegt daarover: “Nu verlopen de gesprekken plezierig en gemakkelijk. Ik ben minder hard aan het werk en krijg meer waardevolle informatie. De medewerkers benoemen haast als vanzelf hun sterke punten, ontwikkelpunten én oplossingen. Bijzonder is dat wij het daarbij ook meer over de inhoud van het vak hebben dan voorheen. Aan het eind vragen de medewerkers gretig of ik nog kritische punten heb en zijn bijna teleurgesteld als ik zeg dat ik er niets aan toe te voegen heb. Dus wat je vervolgens nog sceptisch maakt, is dat je allebei met het gevoel zit: zo makkelijk kan het toch niet zijn? Maar zo makkelijk is het dus wel, want als je erop terugkijkt is alles aan de orde gekomen.”

Tijdens de training leer je hoe je gesprekken om kunt zetten naar ‘waarderingsgesprekken’.

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 2 dagen training klassikaal (of online)
 • 2 intervisiebijeenkomsten (eventueel online)

Programma

Onderdelen in het programma zijn:

 • De principes van Waarderend Onderzoeken;
 • De daarbij behorende (functionerings)cyclus;
 • De kracht van de waarderende aanpak. Je ervaart dat het niet alleen theorie
  is. Het is praktisch en het werkt.

Resultaat

Vooral: minder hard werken, meer resultaat!  

 

Na afloop weet je: 

 • Hoe je weerstand en negativiteit ombuigt naar enthousiasme en plezier
 • Hoe je positiviteit, eigenaarschap en gevoel van competentie ontlokt
 • Systematisch het potentieel van de professional tot bloei te brengen
 • Hoe je professionals weer kunt laten schitteren in hun werk en samenwerking
 • Hoe je een professionele en op leren gerichte cultuur creëert
 • Moeiteloos sturing aan jouw team te geven


Doelgroep

Deze workshop is voor leidinggevenden die af willen van de negativiteit rond functioneringsgesprekken. Die willen dat het leuke en goede gesprekken zijn met medewerkers, waarin echt wat geleerd wordt. Die willen dat medewerkers gemotiveerd en met plezier hun eigen ontwikkeling ter hand nemen. En die het geweldig lijkt als je daar beter in kan worden door zelf minder hard te werken.

 

Ervaringen van eerdere deelnemers aan deze training 

“Ik heb een ander inzicht gekregen; ik had er nog nooit zo over nagedacht. Dit moet wel werken.”

“Door zelf actief aan de slag te gaan heeft het mij veel opgeleverd”

“Ik vond het heel waardevol om de kracht van waarderende functioneringsgesprekken te ervaren.
 Het werkt heel motiverend.
 Fijn om te merken hoe de ander er van “rechtop’ gaat zitten.
 En ook, hoe je de informatie goed uit zo’n gesprek kunt halen als je je erop focust.”

“Prettig en genereus. Ik kan mij goed in je basisvisie vinden.
 De grondtoon/houding komt overeen met hoe ik de wereld in kijk en hoe ik probeer te handelen.”

“Heel waardevol in het ontdekken van een andere manier van een gesprek voeren”

“Inspirerend, waardevol en geeft nieuwe inzichten”

“Voor mijzelf een mooi uitgangspunt van waaruit ik gesprekken kan voeren”


Duur: 
1 dag

Basistraining Waarderend Leiderschap

Van niet naar wel

Op de werkvloer heerst het deficit-denken, het denken in problemen en tekorten. Daardoor bestaat de verleiding om vooral aandacht te geven aan ‘niet’ zaken: zaken die ons frustreren en waar we vanaf willen. Alles wat je aandacht geeft groeit, dus als we ons focussen op frustraties, groeien ook gevoelens van onmacht en incompetentie. Die gevoelens vormen de basis van negativiteit en gedoe. Dat is een zichzelf onderhoudend systeem, want vanuit onmacht gaan mensen dingen doen die haaks staan op wat zij eigenlijk willen bereiken. Gelukkig kan het radicaal anders en Waarderende Leiders weten hoe. Zij weten hoe je de negatieve spiraal kunt keren en een cultuur kunt creëren waarin de focus ligt op de ‘wel’ kant van zaken: op verlangens, positieve ervaringen en mogelijkheden.

Weg van complimentenjunkies

Een groot misverstand is dat je daarbij vooral zelf waarderend moet zijn door complimenten rond te strooien. Daarmee creëer je juist complimentenjunkies die afhankelijk worden van jou. Je wilt juist onafhankelijke professionals en daarom zijn Waarderende Leiders gericht op het ontlokken van zelfwaardering bij medewerkers. Door vragen te stellen en conclusies te trekken, ontlokken zij bij hen gevoelens van invloed en competentie.

Een ander groot misverstand is dat Waarderend Leiderschap per definitie positief is. Gedoe en negativiteit gaan echter alleen verdwijnen als het er mag zijn. Waarderende Leiders weten hoe je mensen daadwerkelijk kunt horen zodat zij zich serieus genomen voelen in hun beleving. Pas als je erkenning geeft voor problemen, staan anderen het toe dat je de focus verlegt naar de ‘wel’ kant van zaken. Dan kan de aandacht uitgaan naar de positieve doelen en verlangens die achter de problemen liggen. Vervolgens wordt vertrouwen geput door de momenten te onderzoeken waarop we het dichtstbij die doelen waren om te zien wat toen van waarde was. Waarderend Leiderschap gaat over positief realisme.

Vijf fasen stappenplan

Waarderende Leiders begeleiden individuen en groepen door een stapsgewijs proces gebaseerd op de vijf fasen van Waarderend Onderzoeken. Dat is een stappenplan dat zowel houvast biedt als ruimte. In dat proces gaan mensen ontdekken wat zij idealiter zouden willen in situaties, wat hen daartoe drijft en welk potentieel zij in huis hebben om dat te realiseren. Daardoor krijgt iedereen helder hoe het anders kan en gaat men stappen ondernemen om zaken daadwerkelijk te veranderen. Tegelijkertijd wordt daarmee samengewerkt aan de doelen van de organisatie. Waarderend Leiderschap kenmerkt zich door vele paradoxen, zoals je doel halen door het in andere handen te leggen en tempo ontwikkelen door bij zaken stil te staan.

Wat biedt het programma?

In een periode van zes maanden begeleid trainer Aart Brezet leidinggevenden naar een totaal nieuwe aanpak in de aansturing van hun team en hun organisatie. Door middel van training, train-de-trainer, persoonlijke coaching, templates en support van collega leiders leer je de kennis en vaardigheden om een Waarderend Onderzoek op te zetten en kun je het ook aan je teamleden leren. Omdat Waarderend Leiderschap alles te maken heeft met hoe mensen waarnemen, begin je het programma met het maken van de drijfverenvragenlijst van Management Drives.

De rode draad in het programma vormt je eigen plan van aanpak. Je kunt daarbij zelf kiezen op welk gebied je gedurende het programma een ontwikkeling op gang wilt brengen. Is het een medewerker wiens potentieel meer tot bloei mag komen? Wil je meer werkplezier in je team? Wil je de onderlinge samenwerking verbeteren tussen teamleden? Of wil je iets in de werkprocessen zelf verbeteren? Binnen dat gekozen aandachtsgebied, breng je een cyclische ontwikkeling op gang, waarvan je niet wist dat het zo geweldig kon zijn. Jouw team kan echt schitteren!

 De vaardigheden die je leert kun je dagelijks toepassen in de aansturing van je team en hun ontwikkelproces. Het beheersen van Waarderend Leiderschap kun je daarbij zien als het trainen van een spier: het vergt oefening op verschillende manieren voor een langere tijd. Kies daarom voor dit 6 maandenprogramma als je serieus wilt investeren in jouw succes en kwaliteiten als leider. Het is feitelijk een investering in jouw team.

 Programma

 Aan het begin van het programma krijg je een uitnodiging om online de  drijfverenvragenlijst van Management Drives Onderwijs in te vullen. Daarnaast krijg je toegang tot de online leeromgeving waarin je de theorie van Waarderend Onderzoeken en van de Drijfveren tot je krijgt door middel van diverse korte video’s. Zo kun je in je eigen tempo de kennis tot je nemen. Daarbij mag je je praktische vragen en casuïstiek inbrengen.

Dag 1: Hoe de waarderende aanpak werkt – Ontdek jouw potentieel als Waarderend Leider

 Onderdelen:

 • Kennismaken
 • Vragen en aangedragen casuïstiek behandelen
 • Terugkoppeling drijfverenprofielen
 • Waarderend interviewen
 • Intervisiegroep vormen


Resultaat

Na deze dag begrijp je wat mensen drijft en hoe je als waarderend leider gevoelens van invloed en competentie kunt ontlokken. De theorie gaat echt voor je leven en het wordt concreet hoe het werkt en waarom het zo werkt. Je bent in staat om zo vragen te stellen en reflecties te geven dat anderen zich volledig bewust worden van hun kracht, potentieel en groeimogelijkheden. Daarbij weet je wat jouw potentieel is en wat je graag zou willen ontwikkelen.

Daarnaast worden de drijfverenprofielen teruggekoppeld, zodat je die van jezelf en andere deelnemers kent. Je krijgt inzicht in wat jou drijft in Waarderend Leiderschap en wat jouw verborgen potentieel daarin is. Tevens leer je een essentiële communicatietechniek die de missinglink is in je gespreksvaardigheden en die je gaat toepassen in een waarderend interview met je maatje in het programma. Dat is degene waarmee je gedurende het programma regelmatig kunt sparren. Parallel aan de maatjes worden intervisiegroepen gevormd voor het programma, zodat je van twee kanten gesteund wordt in je ontwikkeling.

 

Dag 2:  Jouw plan – Hoe je anderen in de vaardigheden traint

Aan het begin van de tweede trainingsdag ga je in je intervisiegroep elkaar helpen om het positieve doel te formuleren waar eenieder zich in diens eigen plan van aanpak op gaat richten. Je leert met elkaar vraagstukken om te draaien. Daarnaast krijg je een train-de-trainer waarin je met eenvoudige trainingsoefeningen je gespreksvaardigheden verder ontwikkelt. Deze oefeningen zijn zo concreet van opzet dat je ze kunt inzetten om anderen te leren hoe zij waarderend kunnen interviewen en weerstand met gemak kunnen ombuigen. Daarbij kun je bekrachtigende en stimulerende feedback geven.

In de tussentijd: Hoe je het gaat aanpakken – Wat ga jij eens proberen?

Met behulp van alles dat je in de eerste twee trainingsdagen hebt geleerd en al het materiaal dat je krijgt aangereikt, ga je een plan opstellen. Waarderend Onderzoeken is ook experimenteren, dus je gaat bedenken wat je gaat proberen om een verlangen te realiseren. Op dat plan krijg je feedback van de trainer in een telefonische sessie van 30 minuten. Je krijgt daardoor helder hoe je de eerste stappen gaat zetten om het Waarderend Onderzoeken in jouw organisatie toe te passen. Je hebt vertrouwen in je aanpak en je gaat het doen!

Dag 3: Inzichten omzetten tot concrete resultaten

Tijdens de derde training leer je verschillende werkvormen waarmee je de uitkomsten van de waarderende interviews kunt verwerken. Daarnaast leer je werkvormen die je helpen om in alle andere fasen van Waarderend Onderzoeken tot concrete resultaten te komen. Het zijn praktische werkvormen, waarvan je er een aantal zelf ervaren moet hebben om ze daadwerkelijk in te gaan zetten. Hierdoor krijg je beschikking over een behoorlijke praktische gereedschapskist. Je weet hoe je vanuit ieders ervaring tot een gemeenschappelijk realistisch ideaal komt, hoe je daar concrete stappen aan verbindt, de progressie erin houdt en het uiteindelijke resultaat kunt borgen. Daarvoor kun je ook putten uit alle presentatiematerialen, formats, filmpjes en werkvormen uit de online leeromgeving.

Vervolg: coaching en intervisie

 Na de trainingsdagen ga je verder aan de slag met je plan van aanpak waarbij je in een periode van enkele maanden een paar keer op afstand begeleiding krijgt. Er zijn twee intervisiebijeenkomsten van 60 minuten via Zoom.us. Onder begeleiding van de trainer help je elkaar op een waarderende manier, waardoor het ook een oefening is in het toepassen van Waarderend Leiderschap. Daarvan worden opnames gemaakt zodat je ze kunt terugkijken en die van andere groepen kunt bekijken als iedereen daarmee akkoord is. Dus mocht je er onverhoopt een missen, dan is dat geen punt.

Tussen de twee intervisiemomenten in krijg je een half uur telefonische coaching van de trainer, vaak een moment waarop er een doorbraak bereikt wordt. Daarnaast kun je via de online leeromgeving vragen stellen en vorderingen in je plan delen.

Afronding

Het traject wordt afgerond met een terugkommiddag. Daarin hebben we een open programma waarin we inspelen op de behoefte die op dat moment bij de deelnemers speelt. We sluiten deze training af met een borrel.

Een à twee weken later krijg je nog een laatste afsluitend coachingsgesprek, waarin we bespreken welke progressie je hebt gemaakt met je plan van aanpak en welke progressie je hebt gemaakt in je eigen ontwikkeling als leider. We bespreken wat geholpen heeft om deze progressie te boeken en hoe je die gaat voortzetten. Het moment voor prachtige verhalen waarvan je citaten hebt kunnen zien in deze brochure.

Resultaat

Na deze training: 

 • Ken je de principes van Waarderend Onderzoeken
 • Leer je weerstand en negativiteit om te buigen naar veerkracht, enthousiasme en plezier
 • Verleg je de focus van werkdruk naar werkplezier
 • Weet je hoe je plezier en trots kan ontlokken en het potentieel van je medewerkers en team kan laten groeien
 • Heb je de kracht van de waarderende aanpak ervaren. Je hebt ontdekt dat het niet alleen theorie is. Het is praktisch en het werkt!

Doelgroep

Voor alle leidinggevenden die hun leiderschapskwaliteiten uit willen breiden met deze positieve insteek en met minder hard werken een beter resultaat willen behalen.

 

Chat openen
Heeft u een vraag?
Hallo, kunnen wij u helpen?