Supportive Leadership

Met deze training krijgt u inzicht in de rol van een supportive oftewel coachend leidinggevende (welk gedrag hoort hierbij, wanneer ondersteunen, wanneer sturen?) en versterkt u uw eigen vaardigheden op dit gebied. Deze training geeft u als leidinggevende handvatten voor supportive leiderschap. Het is geen opleiding tot coach, het gaat immers om resultaatgericht leidinggeven. Een supportive / coachend leidinggevende treft in de praktijk nu eenmaal andere dilemma’s en situaties aan dan een coach. Door het vergroten van uw coachvaardigheden kunt u het beste uit uw medewerkers halen! U ondersteunt uw medewerkers in de ontwikkeling van hun competenties op effectieve wijze. Omdat in groepsverband gewerkt wordt, zullen deelnemers aan deze training veel van elkaar leren en dilemma’s bespreken.

Het programma bestaat uit vier losse dagen en is samengesteld uit korte theorieblokken en praktijkgerichte oefeningen. De oefeningen bestaan uit individuele opdrachten, groepsopdrachten en zelftesten. Hierdoor is de training intensief, dynamisch en praktisch van aard. Bij bepaalde onderdelen zal een acteur ingezet worden om het geleerde praktisch te oefenen.

Tijdens de training vult u uw persoonlijk actieplan in. Zo worden inzichten genoteerd en actiepunten opgesteld om het geleerde ook daadwerkelijk in praktijk te brengen.

Resultaat:

 1. U heeft zich ontwikkeld op het gebied van:
 • Het toepassen van effectieve beïnvloedingsvaardigheden
 • Motiveren en inspireren van medewerkers
 • Luistervaardigheid
 • Inlevingsvermogen
 • Reflecterend vermogen
 • Communicatieve vaardigheden verbaal en non-verbaal
 • De grondhouding voor coachen
 1. U krijgt meer inzicht in:
 • De verschillende stijlen van leidinggeven
 • Het belang en de voordelen van ondersteunend leidinggeven
 • De principes van teamgericht leidinggeven
 • De eigen leiderschapsstijl en het effect daarvan op anderen
 • Het belang en de voordelen van reflecteren en feedback geven
 • Inzicht in eigen interne belemmerende factoren

Programma:

De training bestaat uit zeven blokken:

 1. Situationeel leiderschap en feedback
 2. Gedragsstijlen en kernkwaliteiten
 3. Coachen en de dilemma’s van coachend leidinggeven
 4. Het coachmodel: GROW
 5. Communicatietechnieken / beoordelings- en functioneringsgesprekken
 6. Teamgericht leidinggeven
 7. Oefenen met lastige situaties

Blok 1 Situationeel leiderschap en feedback

Doel: U bent zelf uw eigen instrument. U krijgt inzicht in uw eigen leiderschapsstijl wat helpt in een effectievere benadering van de individuele medewerkers. Na afloop van dit blok weet u op doelgerichte en plezierige wijze feedback te geven.

Blok 2 Gedragsstijlen en kernkwaliteiten

Doel: u krijgt inzicht in uw voorkeursgedragsstijl ten opzichte van anderen. En wat deze gedragsstijl zegt over uw leiderschapsstijl. U krijgt helder in beeld bij welk type medewerkers u goede aansluiting vindt en bij welke niet. En wat er voor nodig is om wel aansluiting te vinden. Door middel van de kernkwaliteiten leert u niet alleen hun eigen kwaliteiten en valkuilen kennen maar leert u vooral hoe u dit als een positieve feedbackmethode zelf kunt toepassen in de praktijk.

Blok 3 Coachen en de dilemma’s van coachend leidinggeven

Doel: u krijgt inzicht in de praktijk van de coachend leidinggevende en de voordelen van coachen. U ontwikkelt uw vaardigheden om uw medewerkers effectief te coachen in hun professionele ontwikkeling.

Blok 4 Het coachmodel: GROW

Doel: u  krijgt handvatten om gestructureerd een coachgesprek te voeren van begin tot eind. Door de verschillende fasen praktisch te oefenen maakt u zich de techniek eigen.

Blok 5 Communicatietechnieken / beoordelings- en functioneringsgesprekken

Doel: u leert actieve luistervaardigheden toe te passen en krijgt concrete handvatten waarmee u beter uitgerust in de praktijk het gesprek aan kunt gaan met uw medewerk(st)er. Direct toepasbaar in de praktijk (en niet beperkt tot coachgesprekken).

Blok 6 Teamgericht leidinggeven

Doel: u krijgt inzicht in de principes van invloed nemen en geven vanuit de rol van leidinggevende. U leert effectief aan te sluiten bij uw team en makkelijker lastige onderwerpen ‘in de onderstroom’ bespreekbaar te maken.

Blok 7 Oefenen met lastige situaties

Doel: u oefent met acteur verschillende situaties waar u zelf in de praktijk tegenaan loopt. U leert lastige situaties beter het hoofd te bieden. Er wordt geoefend met cases zoals ingebracht door de deelnemers of naar voren gekomen in de voorgaande dagen met betrekking tot:

 • Lastige situaties
  • Oefenen met confronteren
  • Omgaan met weerstand
  • Vertrouwen (her)winnen
  • Conflictstijlen

Overige informatie

Duur van de training: vier dagen.
Op basis van inschrijving en voldoende aanmelding wordt de datum vastgesteld en ontvangt u hiervan bericht.

Doelgroep: u geeft reeds leiding aan een team en u wilt meer faciliterend optreden. Om daarmee het zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen van uw medewerkers te vergroten.

Kosten: € 2.295,00, exclusief BTW.

Locatie: Maarssen

Iedere deelnemer ontvangt het boek: ‘Het grote boek over coachend leidinggeven’ (ISBN 978-90-5871-426-8).

In company

Deze training leent zich ook prima voor in company. Wij stemmen de training dan geheel af op uw specifieke wensen, branche en branchegerelateerde werkwijze.

In verband met de Corona situatie plannen we trainingen pas in bij voldoende deelnemers (maar max. 8 personen). U kunt zich hier opgeven: Schrijf direct in voor deze training of:

Chat openen
Heeft u een vraag?
Hallo, kunnen wij u helpen?