Team-up! Verandertraject

 

De kans is groot dat uw organisatie zich in een transitie bevindt of dat er een verandering op komst is (verandering is tenslotte de enige constante). Bijvoorbeeld naar een nieuw businessmodel, een nieuwe marktbenadering, samenwerken over afdelingsgrenzen heen of überhaupt verbetering van de samenwerking.

Welke verandering u ook voor ogen heeft, deze verandermodules zouden wel eens het succesrecept voor uw verandering kunnen zijn!

Door de specifieke opbouw van het programma, elke dag heeft zijn eigen thema, voorziet het traject in optimale verbinding en gedragen afspraken en acties. Qua inhoud georganiseerd rond uw onderwerp van verandering, maatwerk dus. Wij faciliteren het denk- en doe proces, u bepaalt zelf de uitkomst!

Door de praktijk (met praktijkgerichte opdrachten) te verbinden aan de programma’s van de modules worden mensen door de organisatie heen gemobiliseerd. Vanuit gezamenlijke doelstellingen, enthousiasme en positieve veranderenergie. Een traject wat de organisatie echt verder brengt.

De verschillende modules vinden verspreid over een aantal maanden plaats.

Programma:

Intakegesprekken

Tijdens individuele gesprekken vooraf heeft elke deelnemer de kans om aan te geven wat hij/zij belangrijk vindt. Dat is belangrijke informatie voor de trainers én vergroot het draagvlak en motivatie van de deelnemers voor het traject.

Module 1 Kick-off (dagdeel)

De Kick-off is een speelse en positief activerende start van het traject.

Een belangrijke eerste stap is een gezamenlijk vertrekpunt waarbij het ‘waarom’ van het traject duidelijk uiteengezet wordt. Een goed begin is het halve werk! De Kick-off is een energieke en verbindende bijeenkomst met veel interactie die de toon zet voor de rest van het programma.

Module 2 Drijfverendag

Op deze dag verkrijgt men inzicht in individuele drijfveren en de sterke kanten van het groepsprofiel en de uitdagingen van het profiel in de transitie. Feedforward maakt onderdeel uit van deze dag en gezamenlijk investeringsgebieden bepalen (die weer gekoppeld zijn aan de drijfveren).

Module 3 Veranderdag

Onderwerpen op deze dag: Analyse op de boven- en onderstroom. Inzicht verkrijgen in de remmende en stimulerende factoren voor de verandering. Doorlopen van de fasen in verandering en concrete acties bepalen.

Module 4 Verbindingsdag

Leren zodanig met mensen in gesprek te gaan dat ze zich echt gehoord voelen. Luistervaardigheden, afstemmen op de ander. Door het vergroten van communicatieve skills gaan de deelnemers ervaren dat het makkelijker wordt om mensen binnen de organisatie mee te nemen in de transitie.

.

Module 5 Team-in-actie dag

Op deze dag werken we een praktijkcase uit, onderzoeken we de kwaliteiten en valkuilen van het team en sluiten we af met een teambuilding kookworkshop.

.

Module 6 Transferdag

Transfer staat voor het overbrengen van het geleerde naar de praktijk. 7 Factoren dragen bij aan borging op de werkvloer zo blijkt uit onderzoek. Aan de hand van verschillende out-of-the-box oefeningen, de mate van commitment aan den lijve ondervinden en het benoemen van concrete acties wordt zeker gesteld dat het niet bij een zesdaags leertraject blijft. Zaken worden daadwerkelijk in praktijk gebracht!

.

Module 7 Terugkomdag

Tussen module 6 en deze module zit voldoende ruimte om het acties en inzichten uit de voorgaande 6 modules in praktijk te brengen. Deze dag fungeert als stok achter de deur om met zaken aan de slag te gaan. Bevindingen tot nu toe worden met elkaar gedeeld en nieuwe inzichten worden opgedaan. En er is natuurlijk ruimte voor applaus!

.

Be the change you wish to see!

Chat openen
Heeft u een vraag?
Hallo, kunnen wij u helpen?