Teamcoaching

In een paar stappen komen tot een betere samenwerking en daarmee betere resultaten!

Het idee dat je elkaars beste vrienden moet zijn om een goed team te vormen, is misplaatst. Begrip voor elkaar en een goede aanvulling van kwaliteiten is echter wel belangrijk.  

Om een goed inzicht te krijgen in de samenstelling van het team en de talenten en valkuilen van teams en leidinggevenden, kunnen verschillende methoden ingezet worden. Bijvoorbeeld de teamrollen van Belbin (zie ook ‘Koken met Belbin’ bij onze trainingen) of door drijfveren in kaart te brengen. Een goed begrip van elkaars drijfveren levert al veel op in de zin van een effectievere samenwerking. 

Doelstelling

De focus bij de teamtrainingen ligt met name op inzicht krijgen in elkaar en elkaars kwaliteiten. De teams zullen tijdens het programma duidelijk krijgen waar hun kracht ligt, waarop zij willen investeren en wat wenselijk is om verder te ontwikkelen. Bij de afsluiting van de training hebben de teams concreet zicht op de gebieden waarin zij zich verder willen ontwikkelen zodat zij concrete vervolgstappen kunnen bepalen. Eventuele reeds ontwikkelde teamplannen kunnen in het programma meegenomen worden zodat het goed aansluit op de praktijk van het betreffende team. 

Drijfveren vragenlijst / individueel

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvangen de deelnemers een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Met behulp van deze vragenlijst worden drijfveren gemeten van individuele medewerkers, teams, afdelingen of gehele organisaties. Drijfveren voorspellen gedrag. Een beter begrip van deze drijfveren helpt individuen, teams en organisaties om beter te communiceren, samen te werken en optimaal te presteren. De resultaten van de testen worden tijdens de bijeenkomsten teruggekoppeld en toegelicht. Niet alleen de eigen drijfveren krijgen aandacht maar juist ook de drijfveren van anderen en wat de verschillen betekenen en hoe daar voordeel uit gehaald kan worden.

Naast de persoonlijke profielen wordt ook het groepsprofiel uitgewerkt. Het profiel wordt in dezelfde kleuren weergegeven als de individuele testresultaten. De kleuren vertellen ons veel over de cultuur binnen het team. Afhankelijk van de ‘kleur van het team’ kan bijvoorbeeld klantgerichtheid en het gedrag wat hierbij hoort, steeds op een andere manier uitgelegd worden door een team.

Inzicht in de drijfveren zal het teams tevens vergemakkelijken om begrip te krijgen voor elkaars handelen, verschillen meer te waarderen en, indien van toepassing, taken beter te verdelen. Waar inzicht ontstaat, kunnen eigenschappen makkelijker geaccepteerd worden. Het inzicht in de drijfveren heeft daarmee een positieve invloed op de sfeer in het team!

Waardenassessment

Tijdens de bijeenkomsten kunnen teamleden (desgewenst) vragen beantwoorden betreffende de cultuur en functioneren van het team. Het resultaat is inzicht in de culturele balans/onbalans van het team.

De oorzaak van een eventuele culturele onbalans komt zodoende duidelijk naar voren. Zo kan het heel goed zijn dat blauwe drijfveren (structuur, zekerheden) zozeer domineren, dat durf, ondernemerschap en strategisch denken onvoldoende ruimte krijgen, of dat oranje drijfveren (ondernemerschap, resultaatgerichtheid) telkens de broodnodige structuur in de organisatie verstoren. De verklaring van dergelijke situaties kan gevonden worden in de aanwezige drijfveren, die vervolgens de sleutel vormen voor oplossingen. Middels dit Waardenassessment geeft het team zelf aan wat de specifieke ontwikkel-thematiek is voor het team. Dit creëert draagvlak voor het vervolg!

Afhankelijk van de wensen van het team kan aanvullend aan het programma de focus gelegd worden op bepaalde aandachtsgebieden die naar voren zijn gekomen. Bijvoorbeeld een training klantgerichtheid of een feedback/feedforward training.

Bovenstaande stapsgewijze aanpak heeft zijn effectiviteit in de praktijk al ruimschoot bewezen. Maatwerk om tot een betere samenwerking en een beter teamresultaat te komen!

Chat openen
Heeft u een vraag?
Hallo, kunnen wij u helpen?