Teamcoaching & Teamontwikkeling met drijfveren

In een paar stappen komen tot een betere samenwerking en daarmee betere resultaten!

Het idee dat je elkaars beste vrienden moet zijn om een goed team te vormen, is misplaatst. Een goede aanvulling van kwaliteiten is echter wel belangrijk.

Om een goed inzicht te krijgen in de samenstelling van het team en de verschillende drijfveren van teams en leidinggevenden, kunnen verschillende methoden ingezet worden om dit helder te krijgen. Bijvoorbeeld met behulp van Belbin teamrollen (zie ook ‘Koken met Belbin’ bij onze trainingen) of Management Drives. Een goed begrip van elkaars drijfveren levert al veel op in de zin van een effectievere samenwerking.

Doelstelling

De focus bij de teamtrainingen ligt met name op inzicht krijgen in elkaar en elkaars kwaliteiten. De teams zullen tijdens het programma duidelijk krijgen waar hun kracht ligt, waarop zij willen investeren en wat wenselijk is om verder te ontwikkelen. Bij de afsluiting van de training hebben de teams concreet zicht op de gebieden waarin zij zich verder willen ontwikkelen zodat zij concrete vervolgstappen kunnen bepalen. Reeds ontwikkelde teamplannen kunnen in het programma meegenomen worden zodat het goed aansluit op de praktijk van het betreffende team.

Management Drives test / individueel

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvangen de deelnemers een uitnodiging voor het maken van een Management Drives test. De Management Drives test is een online test die drijfveren meet van individuele medewerkers, teams, afdelingen of gehele organisaties. Drijfveren zijn een voorspeller van gedrag. Een beter begrip van deze drijfveren helpt individuen, teams en organisaties om beter te communiceren, samen te werken en optimaal te presteren. De resultaten van de testen worden tijdens de bijeenkomsten teruggekoppeld en toegelicht. Niet alleen de eigen drijfveren krijgen aandacht maar juist ook de drijfveren van anderen en wat de verschillen betekenen en hoe daar voordeel uit gehaald kan worden.

Naast de persoonlijke profielen wordt ook het groepsprofiel uitgewerkt. Het profiel wordt in dezelfde kleuren weergegeven als de individuele testresultaten. De kleuren vertellen ons veel over de cultuur binnen het team. Afhankelijk van de ‘kleur van het team’ kan bijvoorbeeld klantgerichtheid en het gedrag wat hierbij hoort, steeds op een andere manier uitgelegd worden door een team.

Inzicht in de drijfveren zal het teams tevens vergemakkelijken om begrip te krijgen voor elkaars handelen, verschillen meer te waarderen en, indien van toepassing, taken beter te verdelen. Waar inzicht ontstaat, kunnen eigenschappen makkelijker geaccepteerd worden. Het inzicht in de drijfveren heeft daarmee een positieve invloed op de sfeer in het team!

Waardenassessment

Eveneens voorafgaand aan de eerste bijeenkomst worden deelnemers uitgenodigd om het Waardenassessment in te vullen. De teamleden beantwoorden hierin vragen betreffende de cultuur en functioneren van het team. De antwoorden worden weergegeven in de waardenmatrix, een model dat de culturele balans/onbalans van het team zichtbaar maakt.

De oorzaak van een eventuele culturele onbalans komt zodoende duidelijk naar voren. Zo kan het heel goed zijn dat Blauwe drijfveren (structuur, zekerheden) zozeer domineren, dat durf, ondernemerschap en strategisch denken onvoldoende ruimte krijgen, of dat Oranje drijfveren (ondernemerschap, resultaatgerichtheid) telkens de broodnodige structuur in de organisatie verstoren. De verklaring van dergelijke situaties kan gevonden worden in de aanwezige drijfveren, die vervolgens de sleutel vormen voor oplossingen. Middels het Waardenassessment geeft het team zelf aan wat de specifieke ontwikkel-thematiek is voor het team. Dit creëert draagvlak voor het vervolg!

Afhankelijk van de wensen van het team kan aanvullend aan het programma de focus gelegd worden op bepaalde aandachtsgebieden (bijvoorbeeld klantgerichtheid of feedback geven).

Bovenstaande stapsgewijze aanpak heeft zijn effectiviteit in de praktijk al ruimschoot bewezen. Maatwerk om tot een betere samenwerking en een beter teamresultaat te komen!

Chat openen
Heeft u een vraag?
Hallo, kunnen wij u helpen?