Teambuilding & Teamontwikkeling tijdens een feestje van één dag! 

Bouwen aan een goed team is investeren: tijd en aandacht geven aan goede onderlinge communicatie en begrip. Teambuilding-activiteiten helpen hierbij. Een voorbeeld daarvan is de teambuilding kookworkshop.
In het algemeen is samen koken al een geliefde activiteit voor velen maar hij wordt bijzonder waardevol voor teams als deze gecombineerd wordt met een leerzame component. Zo leer je elkaar nog beter kennen en gaan teambuilding en teamontwikkeling hand in hand!

De Belbin Kookworkshop

Leren en plezier maken komen samen tijdens de Belbin Kookworkshop.

Vooraf vullen de deelnemers de Belbin vragenlijst in en zodoende krijgt de trainer dan al inzicht in de verschillende teamrollen die binnen het team te onderscheiden zijn. Dit levert direct een goede basisanalyse van het team op welke als uitgangspunt dient voor het verloop van de workshop.

In het algemeen onderscheiden we negen Belbin teamrollen die in meer of mindere mate voor kunnen komen binnen het team. En aan de hand van de persoonlijke profielen van de teamleden brengen we helder in beeld wat de krachten en de valkuilen naar alle waarschijnlijkheid zullen zijn van het team.

De resultaten worden gedeeld tijdens de kookworkshop maar we geven ze niet direct weg… Eerst doen we een aantal leuke opdrachten, in en buiten de keuken, om de teamrollen meer tot leven te laten komen en de nieuwsgierigheid verder aan te wakkeren.

Een voorbeeld uit de praktijk

De teamleden hadden, zoals gebruikelijk, de vragenlijsten vooraf ingevuld zodat de profielen bij aanvang voor de trainer bekend waren. Tijdens de workshop dienen de activiteiten in de keuken als metafoor voor de praktijk. In dit voorbeeld was het al meteen bij de eerste kookopdracht opvallend om te zien dat iedereen zich hetzelfde gedroeg. Vooral de gezellige kant van de Groepswerker kwam naar voren. Er leek geen onderscheid te zijn, alle teamleden vertoonden hetzelfde gedrag: er vond overleg plaats, er werd veel gepraat en er werd gezellig van alles uitgewisseld. Uit de ingevulde vragenlijsten bleek echter dat dit team helemaal niet uit louter Groepswerkers bestond. Integendeel.

Uitgaande van ‘alles is informatie’ neem je als trainer serieus wat je ziet gebeuren. Wat zegt deze situatie dus eigenlijk? We stelden de vraag aan het team: kan het zijn dat je hier allemaal hetzelfde moet zijn en dat ‘anders-zijn’ hier niet gewaardeerd wordt?”. Daar werd in eerste instantie wat kriegelig op gereageerd. Hoezo mag je hier niet anders zijn? Logisch ook, want het is natuurlijk geen bewuste keuze maar een soort onbewuste, collectieve afspraak waar men onbewust naar handelt. In tweede instantie gaven de deelnemers toe dat er toch wel degelijk een kern van waarheid in zat. Ze moesten het wel allemaal gezellig hebben met elkaar.

Dit inzicht zorgde ervoor dat ze heel anders gingen kijken naar elkaar en naar het team. Het was een eyeopener en verhoogde de veiligheid binnen het team om te mogen zijn wie je bent. En om juist de verschillen te waarderen en de aanvullingen in elkaar te gaan zien.

De zogenaamde eensgezinde gezelligheid was achteraf gezien in feite een dun laagje saamhorigheid waar je zo doorheen kon prikken. Nu konden ze, vanaf de werkelijke basis, echt een team gaan vormen met elkaar.

De sfeer en het onderwerp van de kookworkshop lenen zich er ook goed voor om feedback te geven aan elkaar: wat gaat al heel goed en wat gun je iemand om te veranderen, te laten of te ontwikkelen. Omdat vaardigheden makkelijk te verbinden zijn aan de verschillende teamrollen worden kwaliteiten en valkuilen van mensen ineens ook heel logisch. En dat maakt feedback geven en ontvangen, wat toch vaak een dingetje is, makkelijker ‘te verteren’ om maar in het jargon te blijven. Vooral de mensen die moeite hebben met feedback zullen ervaren dat ze zich niet persoonlijk aangevallen hoeven te voelen. Er is namelijk geen sprake van goede of foute profielen, ze hebben allemaal hun kwaliteiten en (logische) valkuilen. Deze manier van werken maakt het makkelijker om op jezelf en elkaar te reflecteren en vervolgens de ontwikkelacties mee te nemen naar de werkvloer.

Spelenderwijs

Op interactieve wijze wordt de achterliggende theorie van de teamrollen tijdens de workshop behandeld zodat iedereen een goed beeld bij de rollen heeft en tot gedeelde inzichten komt. Hiervoor zetten we het Belbin spel in. Voor alle teamrollen hebben we een aantal onderscheidende elementen benoemd. Aan de deelnemers vragen we om de juiste kaartjes bij de juiste teamrol te leggen zodat een kloppend geheel ontstaat. Het spel zorgt ervoor dat iedereen zich echt moet verdiepen in de rollen en ze echt moet begrijpen.
Bovendien hebben ze goed overleg tijdens het spel met elkaar. Of… misschien wel niet? Hoe pakken ze het samen aan? En is dat exemplarisch voor hun dagelijkse praktijk? Alles is informatie.. 😊

Voordat we de profielen onthullen, zetten we nog een concrete feedback-werkvorm in. Deze zorgt ervoor dat ze zich niet alleen moeten verdiepen in de teamrollen maar zich ook goed in moeten leven in hun collega’s. We koppelen de feedback aan de teamrollen wat het veilig maakt omdat er geen goede of foute rollen zijn. Maar misschien kom je wel anders over dan je dacht…

Zo hebben we wel eens meegemaakt dat in een team van allemaal Brononderzoekers een teamlid met de rol van Zorgdrager zich niet happy voelde in die rol. Hij zag zichzelf (graag) anders maar zijn teamleden zagen in hem toch echt de Zorgdrager die hij was. Hij had het gevoel dat hij de pretbederver was met al zijn bedenkingen die in schril contrast stonden met het optimisme van de Brondonderzoekers. Maar zijn teamleden gaven aan dat ze zijn aanvullingen juist heel waardevol vonden. Uiteindelijk ging hij weg met het blije gevoel dat hij eindelijk zichzelf kon zijn, dus echt wel de precieze zorgdrager die hij was!

Of neem de dame die teleurgesteld was omdat bleek dat ze niet als Vormer uit de test kwam. Het was haar ambitie om leiding te gaan geven en in haar overtuiging moest je daarvoor ook de Vormer teamrol in je hebben. Daar konden we haar in geruststellen want elke teamrol heeft zijn eigen stijl van leidinggeven en ook hier is geen goed of fout, maar wat past het beste bij jou? Uiteindelijk kom je tenslotte het verst met authentiek leiderschap.

We benadrukken dus graag vooral de verschillende eigenschappen en drijfveren tijdens de teamsessie. Omdat je pas echt een goed team kunt zijn als eerst iedereen verschillend mag zijn! Door inzicht in de teamrollen ontstaat meer begrip van elkaars gedragingen en voorkeuren en kunnen taken beter bij de juiste personen belegd worden. Er ontstaat ook een gezamenlijke taal wat de onderlinge communicatie vergemakkelijkt. En voor leidinggevenden geeft inzicht in de teamrollen belangrijke handvatten voor inspiratie en motivatie.

Zeker is dat de workshop sfeer verhogend werkt, deelnemers er plezier in hebben en het team ingrediënten heeft gekregen voor (nog) beter teamwork.

We eindigen de workshop met een ‘warm bad’. Wat dat is? Dat houden we ook graag nog even spannend..

Van harte welkom om het effect aan de lijve te ervaren!

Chat openen
Heeft u een vraag?
Hallo, kunnen wij u helpen?